Zendings- en evangelisatiecommissie

De zendings-en evangelisatiecommissie bestaat uit 7 personen. Als commissie staan we onder verantwoording van de kerkenraad maar bovenal staan we, in afhankelijkheid, in dienst van de HEERE onze God om met onze gaven ook Zijn werk onder de aandacht te brengen en ons steentje daaraan bij te dragen.

Deze commissie brengt het zendingswerk onder de aandacht dmv. een rubriek in de kerkklanken en organiseert een gemeenteavond waarop een spreker wordt uitgenodigd die een presentatie verzorgd.

De landelijke zendingscollecte(n) worden extra onder de aandacht gebracht dmv. folders die één zondag van te voren aan de uitgang worden uitgedeeld. Ook is er geregeld voorbede voor de zendingswerkers wereldwijd.
Deze commissie brengt ook het evangelisatiewerk onder de aandacht, eveneens dmv. een rubriek in de kerkklanken. Ook voor het evangelisatiewerk wordt eenmaal per jaar een gemeenteavond belegd, meestal in de winter,voorjaar periode. Er wordt dan bijv. een spreker uitgenodigd die heel concreet het evangelisatiewerk uitlegt. Er zijn ook wel avonden georganiseerd door de commissie zelf om het onderlinge getuigenis te stimuleren, dit omdat we allen een getuige zijn van onze Koning Jezus Christus.

Evangelisatiefolders worden bij de verschillende heilsfeiten ter beschikking gesteld, of soms uitgedeeld, aan de gemeente, zodat een ieder aan zijn directe naaste een folder kan uitdelen.

Iedere pastorale eenheid binnen onze gemeente heeft een spaarpotje voor de zending ontvangen om die thuis met kleingeld te vullen, op gezette tijden staat er dan bij uitgang een grote bak waarin deze spaarpotjes geleegd kunnen worden, de opbrengst is voor een doel in Malawi of Suriname, de twee zendingsposten vanuit de landelijke kerk.

Ook aan de kerstgroet- en paasgroetactie’s van st. Friedensstimme wordt meegedaan, om pakketten met bijbelse lectuur te verzenden aan landen in de voormalige sovjet-unie.

Vanuit deze commissie is een hulpdienst opgezet om voor de mensen die dat nodig hebben tijdelijk een helpende hand te bieden, in eerste instantie in de eigen gemeente, maar nu ook daarbuiten als onze medemens hulp nodig hebben.
In dit alles hopen en bidden we een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn voor de wereld om ons heen, om mensen nog te brengen tot het waarachtige Licht, Jezus Christus de Zoon van God die in de wereld is gekomen om zondaren te redden van de eeuwige dood.