Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente Pniël ligt in handen van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit  drie ouderlingen en drie diakenen.

Predikant
W. van Klinken, preses
Waterland 36, 2821 ZH Stolwijk
Tel. 0182-701269, wvanklinken@solcon.nl 

Ouderlingen
I. de Jong
i.dejong@hhgstolwijk.nl

W.J. Palsgraaf,
wjpalsgraaf@hhgstolwijk.nl

W. van Welzen, scriba,
Goudseweg 75a, 2821 BE Stolwijk
Tel. 0182-342969, wvanwelzen@hhgstolwijk.nl

Diakenen
J. Hogendoorn,
jhogendoorn@hhgstolwijk.nl

J.T. de Kloe,
jtdekloe@hhgstolwijk.nl

W.M. Slingerland,
wmslingerland@hhgstolwijk.nl