Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen.
De kerkvoogdij bestaat uit 5 kerkvoogden, waarvan 1 kerkenraadslid.
De functies in de kerkvoogdij zijn als volgt verdeeld:

Ouderling W.J. Palsgraaf, voorzitter,
E-mail: wjpalsgraaf@hhgstolwijk.nl

Dhr. J.J. Bremmer, secretaris,
Benedenkerkseweg 56, 2821 LD Stolwijk
E-mail: bbremmer@hhgstolwijk.nl

Dhr. L. van der Wel, penningmeester
E-mail: lvanderwel@hhgstolwijk.nl

Dhr. J. van Draanen
E-mail: jvdraanen@hhgstolwijk.nl

Dhr. J. Zuiddam,
E-mail: jzuiddam@hhgstolwijk.nl

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën over of aangaande het werk van de kerkvoogdij, kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. J.J. Bremmer.
Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Pniël te Stolwijk e.o. is: NL39INGB 0005 13 4401